Kontakt

molewski@umk.pl – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

rafalkot@umk.pl – sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Organizator

Współorganizacja

Patronat

Partnerzy