Szanowni Państwo,

Ze względu na nadal panującą sytuację pandemiczną, wewnętrzne rozporządzenia władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz działania organizacyjne, które muszą być realizowane z wyprzedzeniem, podjęliśmy decyzję o kolejnym przesunięciu terminu Konferencji GIS w Nauce. Rozważaliśmy jej przeniesienie na jesień br. lub organizację w zapowiedzianym terminie, tj. 17-18 czerwca 2021 r., w formie zdalnej. Optymistyczne prognozy stanu pandemii zakładają, że zostanie ona istotnie ograniczona dopiero w końcu br. wraz z zaszczepieniem wszystkich chętnych osób, a więc termin jesienny jest wysoce niepewny. Organizacja Konferencji w formie zdalnej wydaje się nam możliwa, ale wielce niesatysfakcjonująca nas organizatorów, jak i zapewne większość potencjalnych uczestników. Forma zdalna konferencji bez osobistego kontaktu i wszystkich dodatkowych walorów tradycyjnej formy konferencji naukowej jest jej wysoce niedoskonałym zamiennikiem.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się na kolejne przesunięcie terminu Konferencji na przyszły rok, docelowo na 23-24 czerwca 2022 r. Jeżeli sytuacja nie zmieni się w pierwszej połowie przyszłego roku, a prognozy stanu pandemii będą nadal niepewne, zrealizujemy Konferencję zdalnie, z możliwością jej wydłużenia do 3 dni.

Dokonane już wpłaty i zgłoszenia na konferencję przenosimy na kolejny rok. Oficjalne zgłoszenia na Konferencję planujemy wznowić od początku przyszłego roku, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie, rozesłanym do pracowników uczelni wyższych i innych instytucji naukowych (wówczas również zaktualizowane zostaną wszystkie dane i informacje na stronie internetowej Konferencji).

Życzymy wszystkim Państwu zdrowia i optymizmu

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. P. Molewski, prof. UMK

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w Nauce", która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Toruniu.

Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od blisko 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze.

W Konferencji wezmą udział również przedstawiciele firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji
Komitet Naukowy

 

dr. hab. Zenon Kozieł (UMK, Toruń) – przewodniczący 

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr (PWr, Wrocław)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (PAU, Kraków)

dr hab. Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW (PW, Warszawa)

dr inż. Łukasz Halik (UAM, Poznań)

dr inż. Adam Iwaniak (UPWr, Wrocław) 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW – Główny Geodeta Kraju

dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)

dr Halina Kobryn (Murdoch University, Australia) 

prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)

dr hab. inż. Krystian Kozioł (AGH, Kraków)

dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)

ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny (WAT, Warszawa)

prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (AGH, Kraków)

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski (UWr, Wrocław)

dr hab. inż. Robert Olszewski (PW, Warszawa)

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (KUL, Lublin)

dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG, Gdańsk)

prof. dr hab. Piotr Werner (UW, Warszawa)

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (UR, Kraków)

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK

 

Sekretarze

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK

 

Członkowie

dr Radosław Golba

dr Włodzimierz Juśkiewicz

mgr Marek Chabowski

dr Marcin Winowski

Organizator

Współorganizacja

Patronat

Partnerzy