Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w Nauce", która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Toruniu.

Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze.

W Konferencji wezmą udział również przedstawiciele firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.

Termin konferencji, ze względu na panującą sytuację pandemiczną, był już dwukrotnie przenoszony (pierwotny to 18-19 czerwca 2020 r.). Dokonane już wpłaty na Konferencję przenieśliśmy na bieżący rok.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji
Komitet Naukowy

 

dr. hab. Zenon Kozieł (UMK, Toruń) – przewodniczący 

dr hab. Marek Baranowski, em. prof. (IGiK Warszawa)

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr (PWr, Wrocław)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (PAU, Kraków)

dr hab. Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW (PW, Warszawa)

dr inż. Łukasz Halik (UAM, Poznań)

dr inż. Adam Iwaniak (UPWr, Wrocław) 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW – Główny Geodeta Kraju

dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)

dr Halina Kobryn (Murdoch University, Australia) 

prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)

dr hab. inż. Krystian Kozioł (AGH, Kraków)

dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)

ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny (WAT, Warszawa)

prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (AGH, Kraków)

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski (UWr, Wrocław)

dr hab. inż. Robert Olszewski (PW, Warszawa)

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (KUL, Lublin)

dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG, Gdańsk)

prof. dr hab. Piotr Werner (UW, Warszawa)

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (UR, Kraków)

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK

 

Sekretarze

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK

 

Członkowie

dr Radosław Golba

dr Włodzimierz Juśkiewicz

mgr Marek Chabowski

dr Ewelina Lipka

Organizator

Współorganizacja

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partner oficjalny